30 januari 2016

SGP maakt zich sterk voor kunstgrasveld

SGP maakt zich sterk voor kunstgrasveld

Krimpen aan den IJssel - Wat de SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel betreft gaat de gemeente daadwerkelijk geld vrijmaken voor de realisatie van een kunstgrasveld bij het Zwaneneiland.

Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen: 'Voor ons is het bevorderen van buiten spelen één van onze speerpunten geweest, waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan in 2014. Daarbij hebben wij aangegeven dat we deze periode minimaal één verhard voetbal/recreatieveld ten behoeve van de oudere jeugd willen realiseren'. De SGP hecht grote waarde aan goede speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Ruissen: ‘Hiermee bevorderen we de sociale cohesie. Ze fungeren als plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien is bewegen gewoon erg gezond en dat bevorderen we graag’. In het coalitieakkoord spraken de coalitiepartijen af deze periode 'de openbare speel- en recreatievelden meer geschikt te willen maken voor intensief gebruik gedurende een groot deel van het jaar, bijvoorbeeld door verharding'.

Donderdag 4 februari staat het onderwerp op de agenda van de informatieve commissie van de gemeenteraad. Uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen, blijkt dat de realisatie van een kunstgrasveld haalbaar is en dat het Zwaneneiland daarvoor de meest geschikte locatie is. Het onderzoek laat zien dat de aanleg van een kunstgrasveld een eenmalige investering vergt van 120.000 euro. De jaarlijks kosten bedragen 8.833 euro. De SGP-fractie zal het college vragen in de op te stellen meerjarenbegroting deze bedragen op te nemen. De SGP zal er bij het college op aandringen ook de kwaliteit van de trapveldjes elders in de gemeente te verbeteren.