24 februari 2015

SGP op bezoek in Lansingh-Zuid

SGP op bezoek in Lansingh-Zuid

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie stapte woensdagmiddag 18 februari op de fiets om de wijk Lansingh-Zuid in Krimpen aan den IJssel te bezoeken. Een van de gedachten achter het wijkbezoek van de lokale SGP-fractie was om de inwoners van de wijk Lansingh-Zuid de gelegenheid te bieden aandacht te vragen voor wijk specifieke aandachtpunten.

Rond de klok van één uur had de fractie een overleg met de wijkagent van de wijk Lansingh-Zuid. Deze vertelde de fractie over zijn dagelijkse bezigheden en taken die hij in de wijk vervult. Ook werd er in het overleg gesproken over de veiligheid in de wijk zelf. Aandachtspunten zoals geluid- en drankoverlast, drugsgebruik en diefstal, kortom het veiligheidsniveau, in de wijk Lansingh-Zuid kwam uitgebreid aan bod.

Vervolgens had de fractie een ontmoeting met de huismeester van de Vijverflats. Deze informeerde de fractie over de specifieke aandachtspunten in de flat. Omdat men met zoveel mensen relatief dicht op elkaar woont is het van belang dat er wat regels zijn om het met elkaar leefbaar en gezellig te houden. Een poosje geleden is men in verband hiermee gestart met een systeem van ’gele’ en ‘rode’ kaarten. Deze kaarten worden gebruikt als middel om bewoners attent te maken op de huisregels die er gelden in de flat. Worden deze regels overtreden dan ontvangt de desbetreffende persoon een ‘gele’ of ‘rode’ kaart, al naar gelang welke regel hij/zij overtreden heeft. Daarnaast vertelde de huismeester over de mate van sociale controle die er is in de flat en welke activiteiten worden georganiseerd voor ouderen.  Voor deze ouderen worden er o.a. bijeenkomsten georganiseerd om zodoende deze, vaak eenzame, bewoners te betrekken bij de leefomgeving. Ook het ’repair café’, dat maandelijks gehouden wordt in de Vijverhoek kwam aan bod. Dit initiatief is tot nog toe een groot succes te noemen.

Na deze twee ontmoetingen ging de fractie de wijk in en sprak het ruim een uur lang met verschillende inwoners over de wijkspecifieke aandachtspunten. Begin van de avond was er voor de inwoners van de wijk Lansingh-Zuid een inloopspreekuur. De bewoners die verhinderd waren om mee te kunnen lopen met de wijkschouw ‘s middags werd op deze manier opnieuw de mogelijkheid geboden om de fractie te attenderen op wijk specifieke aandachtspunten.

De fractie blikt met een goed gevoel terug op het bezoek aan de wijk Lansingh-zuid en hoopt in de toekomst ook de andere wijken in Krimpen te gaan bezoeken.