8 juli 2017

SGP pleit voor inzet energiecoaches in Krimpen aan den IJssel

SGP pleit voor inzet energiecoaches in Krimpen aan den IJssel

 Krimpen aan den IJssel – De motie van de Krimpense SGP fractie waarin gepleit wordt voor de invoering van energiecoaches in Krimpen aan den IJssel is tijdens de behandeling van de kadernota 2018 aangenomen.

 Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen; ‘’In verschillende gemeenten hebben proefprojecten plaatsgevonden met energiecoaches die huishoudens met lage inkomens hebben geadviseerd over energiebesparing. Deze proefprojecten zijn effectief gebleken.’’

‘’De inzet van energiecoaches bij huishoudens met lage inkomens kan leidden tot dubbele winst. Enerzijds draagt de energiebesparing bij aan de noodzakelijke verduurzaming van onze energievoorziening en anderzijds geeft een verlaging van de energierekening huishoudens meer bestedingsruimte.’’

 De moties is mede ingediend door de CDA fractie.