23 oktober 2017

SGP pleit voor verkoop aandelen Eneco

SGP pleit voor verkoop aandelen Eneco

Onze gemeente heeft een klein percentage van de aandelen Eneco. Nu Eneco afgesplitst is van het netwerkbedrijf Stedin stellen gemeenten als aandeelhouders zich de vraag of de aandelen verkocht dienen te worden of niet. Is er nu nog wel een publiek belang om deze aandelen te houden? De SGP-fractie vindt van niet en heeft daarom gestemd voor verkopen. Benieuwd waarom? In de commissie hebben wij ons standpunt gemotiveerd uiteengezet. Zie bijgevoegd onze spreektekst.
In de gemeenteraad was er breed draagvlak om te verkopen, alleen de PvdA was tegen het collegevoorstel.