21 september 2019

SGP: Sluiting ’t Onderdak onvermijdelijk maar overhaast

 

SGP: Sluiting ’t Onderdak onvermijdelijk maar overhaast

Krimpen aan den IJssel – De SGP vindt dat het College wel érg veel haast maakt met de sluiting van ‘t Onderdak. Het amendement van SGP en ChristenUnie waarmee het College in staat werd gesteld  om een deel van het krediet voor sloop ook te mogen bestemmen voor noodzakelijk onderhoud voor zolang het gebouw na 1 januari 2020 nog gebruikt wordt, kreeg geen meerderheid.    

Raadslid Hugo van der Wal: “Liefst had de SGP ’t Onderdak open willen houden en nog in het gebouw geïnvesteerd. ’t Onderdak is immers een prima uitvalsbasis voor allerlei mooie vrijwilligersclubs die bijdragen aan de sociale samenhang in onze gemeente. Maar omdat de staat van het gebouw inmiddels slecht is, er onveilige situaties dreigen en er vanwege de financiële positie van de gemeente keuzes moeten worden gemaakt om het structurele begrotingstekort om te buigen, legt de SGP zich node neer bij het besluit van het College dat ’t Onderdak wordt gesloopt. Wel heeft de SGP er moeite mee dat het gebouw uiterlijk per 31 december 2019 leeg moet zijn. De gebruikers van ’t Onderdak hebben aangegeven dat zij dat veel te kort vinden om vervangende huisvesting te vinden. Mede op aandringen van de SGP-fractie heeft wethouder Neeleman toegezegd hen hier bij te zullen helpen.

Tijdens de raadsvergadering van 19 september is het voorstel besproken om € 250.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van ’t Onderdak. Omdat er signalen zijn dat het spannend wordt of alle gebruikers vóór eind dit jaar opnieuw gehuisvest zijn, heeft de SGP samen met de ChristenUnie een amendement ingediend. Dit amendement regelde dat het krediet niet alleen bestemd is voor sloop, maar ook voor eventueel noodzakelijk onderhoud van ’t Onderdak voor zolang het na 31 december 2019 nog in gebruik blijft. Uiteindelijk zou het gebouw uiterlijk in 2023, gelijktijdig met de naastgelegen gymzaal Groenendaal, moeten worden gesloopt.

Helaas stemden Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, Krimpens Belang, VVD, CDA en D66 niet in met dit amendement.

De SGP blijft kritisch volgen of alle gebruikers van ’t Onderdak in de komende drie maanden een nieuw plekje kunnen krijgen, en of het College haar woorden over het belang van vrijwiligerswerk in Krimpen ook op dit punt in daden om zet.”          

-- einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met raadslid Hugo van der Wal (06-31753391). Zie ook: www.krimpenaandenijssel.sgp.nl