13 mei 2015

SGP stelt schriftelijke vragen over bevrijdingsfestival

Schriftelijke vragen SGP over bevrijdingsfestival
Krimpen aan den IJssel –  De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel heeft schriftelijke vragen gesteld over het bevrijdingsfestival. De fractie zegt veel klachten te hebben ontvangen over geluidsoverlast en heeft met name moeite met het feit dat het festival tot diep in de nacht (0.25 uur) doorging.

Op 5 mei organiseerde Krimpen Present een muziekfestival op de raadhuisplein. Vanwege weersomstandigheden werd het evenement later gestart dan gepland. Vervolgens heeft de burgemeester besloten om de eindtijd van het festival te verruimen, zo meldt de gemeente op Facebook.

Bij SGP-fractievoorzitter Ruissen roept de hele gang van zaken veel vragen op: ‘Dat men later begonnen is vanwege het onweer is natuurlijk alleszins terecht. Maar dat betekent niet dat de burgemeester de eindtijd, zoals opgenomen in de vergunning, zomaar kan oprekken. Waarom is er niet voor een andere oplossing gekozen? Men had ook ieder programmaonderdeel met tien minuten kunnen inkorten. Dan had men gewoon op tijd kunnen afronden.’

De SGP fractie vraagt het college inzicht te geven in de afgegeven vergunning en daarbij met name in te gaan op de geluidsnormen en het tijdstip waarop volgens de vergunning het festival afgelopen had moeten zijn. Verder wil de SGP weten of  Krimpen Present zich aan de vergunningsvoorwaarden heeft gehouden. Wanneer er sprake is geweest van niet-naleving, wil de SGP graag weten of en zo ja welke maatregelen het college getroffen heeft richting de organisator van het festival. Daarnaast vraagt de SGP naar het aantal klachten en wil ze ook weten of er door DCMR geluidsmetingen zijn verricht en wat de uitkomsten daarvan waren.

 De SGP brengt in haar schriftelijke vragen een eerdere toezegging van het college in herinnering. Bij de vaststelling van de notitie evenementenbeleid verzekerde het college de SGP dat bij buitenactiviteiten het eindtijdstip voor buitenactiviteiten in beginsel op 23.00 uur wordt gesteld. De SGP wil graag weten hoe de late afronding van het festival zich verhoudt tot deze eerder toezegging. De SGP vraagt het college zich te houden aan de eerdere toezegging en voortaan geen geluidsoverlast na 23.00 uur meer toe te staan.