8 mei 2017

SGP stelt vragen met betrekking tot parkeeroverlast rond de Crimpenhof.

SGP stelt vragen met betrekking tot parkeeroverlast rond de Crimpenhof.    

 Krimpen aan den IJssel – De fractie van de SGP wil graag duidelijkheid over hoe de gemeente denkt de parkeeroverlast rond het winkelcentrum de  Crimpenhof aan te gaan pakken. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend.

 Leen Pols: ‘We hebben van bewoners rond het winkelcentrum vernomen, dat  de parkeeroverlast aanzienlijk is sinds de invoering van de blauwe parkeerzone. Bedoeling was juist dat langparkeerders hun auto zouden parkeren op het Tuyterplein. Dit blijkt in de praktijk echter niet te gebeuren’.

Leen Pols: ‘Bewoners geven aan dat er veel meer wordt geparkeerd in de wijken. Onze fractie heeft eerder al het college gevraagd om hier alert op te zijn. De feitelijke situatie is nu zo dat wanneer inwoners van deze wijken even met de auto weggaan er direct een andere auto op parkeerplek wordt gezet en dat deze auto vervolgens vaak de hele dag blijft staan. Van maandag tot en met vrijdag kan er door de bewoners van 08.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur amper worden geparkeerd in hun eigen woonomgeving. Dat is een onwenselijk situatie, zeker voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking’.

 De SGP fractie vraagt of  het college op de hoogte is van deze problemen en hoe ze dit denkt aan te gaan pakken. Verder verzoekt de fractie het college om de bewoners actief  te betrekken bij de oplossing en wil ze over de uitkomsten  geïnformeerd worden.