30 september 2017

SGP stelt vragen met betrekking tot snippergroen Krimpen aan de IJssel

 

SGP stelt vragen met betrekking tot snippergroen Krimpen aan de IJssel   

 Krimpen aan den IJssel – De fractie van de SGP vraagt aandacht voor de individuele situaties van bewoners die soms ter goeder trouw al jaren het onderhoud van aangrenzende  groenstroken op zich hebben genomen en die zich nu onheus bejegend voelen.  Dit blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend.

 Raadslid Leen Pols: ‘’we hebben van bewoners vernomen dat men veelal het onderhoud van aangrenzende groenstroken na overleg met een vertegenwoordiger van de gemeente heeft overgenomen. Dit is al jaren zo en het ziet er qua onderhoud doorgaans prima uit. Men begrijpt deze actie van de gemeente dan ook niet.’’

 Pols: ‘’er is veel verwarring en waarschijnlijk ten onrechte. Bewoners van huurwoningen hebben het idee dat zij het stukje snippergroen moeten kopen. Dit is volgens de gemeentesite echter niet correct.  Er staat hier namelijk dat bewoners van huurwoningen het stuk grond niet kunnen kopen. Kortom veel verwarring en onrust. Onze vragen zijn er dan ook op gericht om dit weg te nemen.’’

 De SGP fractie vraagt de gemeente om in gesprek te gaan met betreffende bewoners, de onduidelijkheid weg te nemen. Verder vraagt de fractie of de gemeente bereidt is om de bestaande situatie te laten zoals die is en pas bij beëindiging van de huur door de huidige bewoners met de nieuwe bewoners in gesprek te gaan voor een eventuele overdracht.