21 mei 2015

SGP stelt vragen over de aanleg van zebrapaden

SGP Krimpen aan den IJssel stelt vragen over de praktische uitvoering van de verkeers- en vervoersvisie bij de aanleg van zebrapaden.    

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel vraagt aan het college duidelijkheid over de aanleg van zebrapaden in de gemeente.  Dit blijkt uit een set schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend.

Volgens SGP-raadslid Leen Pols handelt de gemeente niet consequent.  De  fractie geeft aan dat erop haar spreekuur concrete vragen zijn gesteld m.b.t de aanleg van zebrapaden.

De SGP-fractie begrijpt dat de gemeente terughoudend is met het realiseren van zebrapaden. Leen Pols: ‘’Maar als we de plaatsen bekijken waar nu wel en waar geen zebrapaden liggen dan zien we hier geen logische lijn in. We vragen ons bijvoorbeeld af waarom er wel een zebrapad is aangelegd bij het gezondheidscentrum en niet bij de oversteek Middenwetering richting Nieuwe Vliet terwijl daar dagelijks kinderen oversteken naar de school in het Facet en naar de speeltuin.’’

De SGP fractie vraagt onder andere of de gemeente een inventarisatie heeft van de plekken die voldoen aan de criteria uit de verkeers- en vervoersvisie en in aanmerking zouden komen voor de aanleg van een zebrapad . Is die er niet dan roept de fractie de gemeente op deze alsnog te maken.

Komen uit de inventarisatie verkeersonveilige situaties naar voren dan vraagt de fractie de gemeente om deze met voorrang aan te pakken.