7 september 2017

SGP stelt vragen over keuzevrijheid bij specialistische jeugdhulp

 

SGP stelt vragen over keuzevrijheid bij specialistische jeugdhulp

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie wil dat, als er specialistische jeugdhulp nodig is, Krimpense jeugdigen en hun ouders in vrijheid moeten kunnen kiezen voor een aanbieder die het beste bij hen past. Gemeente Rotterdam wil echter voor de regio Rotterdam-Rijnmond het aantal contracten met jeugdhulpaanbieders terugbrengen van tachtig naar dertien. Naar de mening van de SGP-fractie betekent dit mogelijk een forse inperking van de keuzevrijheid. Via schriftelijke vragen roept de fractie het college op  om er voor te zorgen dat de keuzevrijheid van de Krimpense jeugdigen en hun ouders voor identiteitsgebonden specialistische jeugdhulp behouden blijft.

Burgerlid Hugo van der Wal: “De gemeente Rotterdam koopt namens de gemeenten in het Rijnmondgebied – waar onder Krimpen aan den IJssel – de zogeheten specialistische jeugdhulp in. Bij specialistische jeugdhulp gaat het om meer ingewikkelde en complexere vormen van jeugdhulp als bijvoorbeeld pleegzorg of crisisopvang. In een Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken gemaakt hoe en onder welke voorwaarden Rotterdam deze jeugdhulp inkoopt. Vanuit de SGP-fractie, maar ook breder vanuit de Krimpense gemeenteraad, is het belang benadrukt dat jeugdigen en hun ouders moeten kunnen kiezen voor een aanbieder die het beste bij hen past, en dat hier bij de inkoop van deze hulp dus ook rekening mee moet worden gehouden. Het plan van de gemeente Rotterdam om fors te gaan snoeien in het aanbod van specialistische jeugdhulp lijkt hier diametraal tegenover te staan. Wij willen dan ook het naadje van de kous weten over de uitwerking van dit plan en over de wijze waarop de keuzevrijheid hierbij gewaarborgd blijft. Want bij specialistische hulp aan kwetsbare jeugdigen is het van belang dat die geboden wordt in een sfeer die vertrouwd voelt, die past bij de achtergrond en de identiteit van de hulpvrager!”