16 mei 2019

SGP stelt vragen over ‘pilot’ blauwe zone Raadhuisplein

 

page1image1817056

Persbericht SGP Krimpen aan den IJssel, 15 mei 2019

SGP stelt vragen over ‘pilot’ blauwe zone Raadhuisplein

Krimpen aan den IJssel – De blauwe zone rondom de Crimpenhof werd in 2017 als pilot voor één jaar uitgebreid richting het Raadhuisplein. Inmiddels zijn ruim twee jaar verstreken sinds de start van deze pilot. De SGP-fractie vraagt het college naar de evaluatie en naar de plannen.

Volgens raadslid Adriaan van Beek is de SGP is op zoek naar antwoorden op drie vragen: “Als eerstewillen we de evaluatie van de pilot zien: wat is er uit de monitoring van de parkeerdruk gebleken? De SGP wilt weten wat de positieve en negatieve effecten zijn van de grotere blauwe zone. Aangezien de pilot na een jaar beëindigd en geëvalueerd zou worden, zijn we benieuwd wanneer de toegezegde evaluatie plaatsvindt en hoe deze gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad. Verder is van belang wat het college nu wil met blauwe zone. Gaat de blauwe zone terug naar een kleiner formaat? En als de grotere blauwe zone wel een blijvertje is, wordt deze dan wegens succes uitgebreid?”

Ten slotte is de SGP benieuwd hoe de communicatie met winkeliers en omwonenden verloopt. “Onswerd onlangs nog gemeld dat er aanhoudende parkeerproblemen zijn, met name aan de noordkant van de blauwe zone.” Hierover stelde de SGP al in 2017 vragen. “Het is in het belang van omwonendendat we helderheid krijgen over hoe de pilot verlopen is en welke plannen het college heeft m.b.t. deblauwe zone.”

--- Einde persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met raadslid Adriaan van Beek (06-49138905). Zie ook www.krimpenaandenijssel.sgp.nl