8 april 2019

SGP-vragen over de gevolgen van het faillissement van Taxibedrijf Wegman voor het Wmo-personenvervoer in Krimpen aan den IJssel


 

SGP Krimpen aan den IJssel

8 april 2019

PERSBERICHT

 

SGP-vragen over de gevolgen van het faillissement van Taxibedrijf Wegman voor het Wmo-personenvervoer in Krimpen aan den IJssel

 Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie heeft op 6 april 2019 schriftelijke vragen ingediend over de gevolgen van het faillissement van Taxibedrijf Wegman voor alle mensen in Krimpen die gebruik maken van het Wmo-personenvervoer. Taxibedrijf Wegman voert het Wmo-personenvervoer in Krimpen aan den IJssel uit. De SGP-fractie wil van het College weten of het College op de hoogte was van de problemen, of zij de gebruikers hierover heeft geïnformeerd, en wat zij doet om de gevolgen van het eventueel wegvallen van het taxibedrijf op te vangen. 

 Raadslid Hugo van der Wal: “Aanleiding was een verdrietig verhaal op Facebook. Wekenlang had ze zich verheugd op het concert waar ze zaterdagavond naar toe zou gaan. De kaartjes waren weken vantevoren gekocht. In haar mooiste jurk zat ze lange tijd te wachten op de rolstoelbus die maar niet kwam. ‘Mevrouw, nog even geduld hoor. Uw bus komt zo’, kreeg ze steeds te horen als ze het taxibedrijf belde om te vragen waar ‘ie bleef. Maar het busje kwam niet. Even zoeken op internet wees uit dat het bedrijf sinds vrijdag failliet zou zijn. Ik was geraakt door dit verhaal. Mogelijk hebben de medewerkers van het bedrijf er alles aan gedaan om toch iets voor mevrouw te regelen – lof daarvoor! –, maar het einde van het liedje was dat de avond waar zij zich zo lang op had verheugd, nu droevig in het water viel. En verder denkend: stel dat je als rolstoelgebruiker maandagochtend een belangrijke afspraak hebt staan. Je hebt op tijd een rolstoeltaxi geboekt. En dan lees je in het weekend het nieuws over het faillissement! Wat brengt dat al niet teweeg aan onrust, spanning en stress?! Ofwel: op het persoonlijke vlak kunnen de gevolgen van dit gebeuren groot zijn. Ik wil van het College dan ook graag weten of zij reeds van de problemen bij Wegman op de hoogte was, en hoe zij de consequenties van het eventueel wegvallen van het taxibedrijf voor het Wmo-personenvervoer denkt op te vangen. Uiteindelijk wil ik ook graag met de verantwoordelijk wethouder en met mijn collega’s in de Raad in gesprek over hoe om te gaan met signalen over Wmo-aanbieders die omvallen of dreigen om te vallen. Want nu is het een vervoerder, maar een volgende keer kan het een zorgaanbieder zijn. Ik vind dat wij moeten voorkomen dat kwetsbare mensen die van deze Wmo-voorzieningen afhankelijk zijn, hierdoor onnodig in problemen raken.”   

  -- einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met raadslid Hugo van der Wal (06-31753391). Zie ook: www.krimpenaandenijssel.sgp.nl