29 november 2016

SGP wil Blijverslening in Krimpen

SGP wil Blijverslening in Krimpen

Inwoners die zelf hun woning levensloopbestendig willen maken, moeten dit onder gunstige financiële voorwaarden kunnen doen. De SGP-fractie bepleit daarom in schriftelijke vragen aan het College van B en W om ook in Krimpen aan den IJssel de zogeheten Blijverslening te introduceren.

Burgerlid Hugo van der Wal: “De landelijke overheid voert het beleid dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.  Als zij daarbij problemen ervaren, kunnen zij aankloppen bij hun gemeente voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Ook als vanwege een lichamelijke beperking de woning moet worden aangepast.

Het is een ‘gezonde’ ontwikkeling dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun oude dag. Iedereen weet dat ouderdom met gebreken komt, en dat de kans dat je als tachtigplusser nog vief en moeiteloos de trap op en af loopt, relatief klein is. We zien daarom – gelukkig  maar!- dat mensen na verloop van tijd vaak verhuizen naar een appartement of naar een onderhoudsvriendelijke gelijkvloerse woning. Of dat ze van hun gespaarde geld hun eigen huis ‘ouderdom-proof’ maken met een traplift, domotica, et cetera. Maar er zijn situaties waarbij het onverhoopt niet lukt om tijdig die maatregelen te nemen. De crisis op de huizenmarkt ligt nog niet zo heel lang achter ons. Veel ouderen raakten hun huis toen niet kwijt, en moesten hierdoor hier noodgedwongen in blijven wonen. En er waren – en zijn – ook ouderen die er simpelweg de middelen en mogelijkheden niet voor hadden en hebben.”

De gemeente kijkt bij de beoordeling van een aanvraag voor een woningaanpassing altijd goed naar de specifieke situatie van de aanvrager, aldus Hugo van der Wal. “Als iemand vanwege een ongeval plotseling gehandicapt is geraakt, en hierdoor woningaanpassingen nodig zijn, gaat Krimpen aan den IJssel hier ruimhartig mee om, zo is mijn beeld. Maar als de situatie wel min of meer voorzienbaar was, zal de gemeente bijvoorbeeld voorstellen om  te verhuizen naar een reeds aangepaste woning, of besluiten om niet alle gevraagde aanpassingen te vergoeden. Dit kan dus betekenen dat deze mensen genoegen moeten nemen met een oplossing die niet hun eerste voorkeur heeft.”

Volgens Van der Wal is de Blijverslening een mooie en aantrekkelijke mogelijkheid om méér mensen in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het zorgen voor de oude dag. “Zo hoeft men voor het levensloopbestendig maken van de woning bijvoorbeeld geen hypotheek af te sluiten, maar kan men tegen gunstiger voorwaarden een Blijverslening krijgen. En de Blijverslening is er ook voor mensen die in een huurwoning wonen. Steeds meer gemeenten bieden hun inwoners de mogelijkheid van een Blijverslening aan. De SGP wil dat de Blijverslening er ook komt voor de mensen in Krimpen aan den IJssel. In mijn vragen aan het College van B en W vraag ik om dit mogelijk te maken.”