26 mei 2018

UITKOMST INFORMATIEFASE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL BETEKENISVOL

 

SGP KRIMPEN: “UITKOMST INFORMATIEFASE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL BETEKENISVOL”

SGP Krimpen heeft kennis genomen van de uitkomst van het informatieproces in Krimpen aan den IJssel, waarbij Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 een coalitie wensen te gaan vormen onder ‘lokaal-liberale vlag’. 

Voor het eerst in heel veel jaar is geen enkele christelijke partij vertegenwoordigd in het Krimpense college, daar waar in de achterliggende decennia altijd een partijpolitieke balans in de Krimpense colleges aan de orde is geweest. Daarmee is de beoogde coalitie nu geen afspiegeling (meer) van de Krimpense samenleving. Dat schept voor de beoogde coalitie grote verantwoordelijkheid.

De keuze is gemaakt om geen gebruik te maken van de bestuurlijke continuïteit en ervaring van een deel van het huidige college. Dat is naar mening van de SGP niet in het belang van Krimpen aan den IJssel, gezien de grote vraagstukken die er voor de toekomst voorliggen op het vlak van onder andere zorg, bereikbaarheid en duurzaamheid. Ook het kunnen innemen van relevante posities in de regionale samenwerkingsverbanden is daarmee ingewikkeld geworden.

De beoogde coalitie verbaast de SGP als zodanig niet voor wat betreft de deelname van Stem van Krimpen, VVD en D66. De participatie van Leefbaar Krimpen is voor onze partij gezien de achterliggende jaren en verkiezingsperiode wel een verrassende situatie. In het kader hiervan is door ons bij informateur en fracties nadrukkelijk gevraagd naar de stabiliteit van de beoogde samenwerking. De bevestiging die daarop is uitgesproken is voor de Krimpense SGP van wezenlijk belang gezien de belangen van Krimpense inwoners en ondernemers.

Ook vanuit een te verwachten oppositierol zal SGP Krimpen zich met enthousiasme en grote betrokkenheid blijven inzetten voor de Krimpense belangen van inwoners en ondernemers. Met Bert-Jan Ruissen, Marco Oosterwijk, Arrèn van Tienhoven, Hugo van der Wal, Paul Schultink en Adriaan van Beek hebben wij een fractie die creatief, vakkundig en met passie haar taak zal gaan vervullen.

De SGP wenst Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 de komende formatieperiode veel wijsheid en Gods zegen toe bij hun verantwoordelijke taak.

Krimpen aan den IJssel, 25 mei 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie:

Lijsttrekker Marco Oosterwijk, tel. 06-51328944