15 april 2019

Uitnodiging SGP Europese Verkiezingen

 

 

SGP Krimpen aan den IJssel

Zaterdag 13 april 2019 

PERSBERICHT

De SGP organiseert verkiezingsbijeenkomst Europees Verkiezingen

Krimpen aan den IJssel – De SGP afdeling Krimpen aan den IJssel organiseert op woensdagavond 24 april 2019 een verkiezingsavond over de Europese Verkiezingen. De SGP heeft een kandidaat voor het Europees Parlement uit onze regio: Bert-Jan Ruissen, tevens raadslid in Krimpen aan den IJssel. 

Bert-Jan Ruissen hoopt in zijn bijdrage ons te informeren over zijn standpunten over belangrijke Europese thema’s. Meer of minder Europa? Wat heeft Europa ons te bieden? Waar knelt het juist vanuit Europa? Op deze en nog veel meer aspecten zal hij in zijn bijdrage ingaan.

Daarna zal Martin de Jong, agrariër in de gemeente Krimpenerwaard, ons informeren op welke wijze hij in de dagelijkse praktijk te maken heeft met knellende Europese regelgeving. Welke regels moeten anders? 

Vervolgens zal Jan Opschoor, algemeen directeur van telersorganisatie DOOR, vanuit zijn ervaring met Europa ons informeren over de voordelen en nadelen van Europa voor telers van tomaten, komkommers, paprika’s etc.. 

Beide sprekers zullen vanuit de praktijk Bert-Jan Ruissen huiswerk meegeven voor zijn toekomstig werk in het Europees Parlement.  

Daarna is er een forumdiscussie onder leiding van mr. Arnold Weggeman waarbij alle aanwezigen alle mogelijke vragen over Europa mogen stellen. De avond zal worden gehouden in de Admiraal de Ruyterschool, Kerkdreef 1-A in Krimpen aan den IJssel. De avond begint om 20:00 met een inloop vanaf 19:45. Rond 21:45 zal de avond worden afgesloten. Allen hartelijk welkom.  

 

-- einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Corné Vogelaar, 06–23242102

Zie ook: www.krimpenaandenijssel.sgp.nl