23 september 2023

Update Actieplan Armoede en Schulden

Bijstelling Actieplan armoede en schulden

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september 2023 werd het raadsvoorstel Update actieprogramma Armoede en Schulden 2021 - 2024 besproken en unaniem aangenomen.

Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven waarin hij aangeeft waarom de SGP stemt voor uitbreiding van dit actieplan. Liever met beeld en geluid? Accepteer de cookies en bekijk de bijdrage van Arrèn tijdens de raadsvergadering.

"Bestaanszekerheid is een term die op dit moment in de landelijke politiek vaak te horen is. Het betekent de zekerheid dat iemand over de middelen beschikt om in eigen levensonderhoud te voorzien. In de afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota wordt er structureel 2 miljard extra per jaar vrijgemaakt om te zorgen dat er niet meer mensen door de armoedegrens zakken. De trieste constatering is dat een grote groep mensen nauwelijks rond kan komen. Dat is niet ver weg maar heel dichtbij. Ook in Krimpen aan den IJssel. De SGP-fractie vindt het haar taak om aandacht te hebben voor de hulpbehoevende naasten. We vinden het dan ook positief dat het college actie onderneemt om deze inwoners extra te ondersteunen door het bestaande actieplan armoede en schulden tussentijds aan te passen. Door het verhogen van de inkomensgrens en extra financiële middelen geven we Krimpenaren met een kleine beurs een steuntje in de rug. Het fonds ‘iedereen doet mee fonds’ is een belangrijk onderdeel van dit pakket aan maatregelen. Als SGP-fractie vinden we het goed dat er meer geld beschikbaar komt en we benadrukken het belang om deze gelden structureel te begroten. Zodoende weten onze inwoners waar ze aan toe zijn. Evalueren van bestaande en nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om te kijken of beoogde doelen worden bereikt. Een belangrijk aandachtspunt is hoe we dat praktisch doen voor nieuwe maatregelen aangezien het actieplan eind volgend jaar afloopt."