14 februari 2022

Verkiezingsprogramma 'IN GOEDE HANDEN'

De SGP in Krimpen aan IJssel presenteert het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen: IN GOEDE HANDEN.

In ons verkiezingsprogramma kunt u/jij lezen wat we belangrijk vinden en waarvoor de SGP zich de komende jaren gaat inzetten. Echt resultaten boeken kunnen we alleen samen met de inwoners en ondernemers van Krimpen aan den IJssel. Ons verkiezingsprogramma is daarom onderverdeeld in drie hoofdthema’s, die beginnen met ‘samen’: samen leven, samen wonen en samen werken.

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze visie en ons politiek en bestuurlijk handelen op de Bijbel, zoals deze verstaan wordt in de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Bijbel, het Woord van God, biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven; voor hoe wij ons hebben te gedragen ten opzichte van God en ten opzichte van onze medemensen. De Heere God belooft Zijn zegen als we leven overeenkomstig Zijn Woord. Dan zijn we IN GOEDE HANDEN. Het is de wens van de SGP dat die zegen zichtbaar wordt in Krimpen aan den IJssel.