17 maart 2018

VERKLARING SGP KRIMPEN MET BETREKKING TOT REGENBOOGSTEMBUSAKKOORD

 

  
 
VERKLARING SGP KRIMPEN MET BETREKKING TOT REGENBOOGSTEMBUSAKKOORD

SGP Krimpen aan den IJssel heeft het regenboogstembusakkoord in Krimpen aan den IJssel, net als de ChristenUnie en het CDA niet mede-ondertekend. Dat heeft de SGP de initiatiefnemers  van het regenboogstembusakkoord laten weten.

Lijsttrekker Marco Oosterwijk: “het is iedereen duidelijk dat de SGP haar bron vindt in de Bijbel en dat de SGP haar visie op samenleving, samen léven en sámenleven daarop baseert. Zo zien we het huwelijk als een unieke verbintenis tussen man en vrouw. Nadrukkelijk en vooral willen we één ding in de eerste plaats centraal stellen: voor de SGP is iedere Krimpenaar een waardevol persoon. Naastenliefde sluit niemand uit, maar dringt ons oprecht tot respect, onderlinge waardering en zorgzaamheid. Naastenliefde sluit veroordeling en discriminatie van al onze medemensen wél nadrukkelijk uit. Daar willen we altijd op aanspreekbaar zijn en het gesprek over voeren. Je hoeft het niet met keuzes van mensen eens te zijn om hen toch in alle opzichten respectvol te bejegenen”.

Wat de SGP betreft gaat een inclusief Krimpen aan den IJssel nadrukkelijk verder dan de in het regenboogstembusakkoord benoemde actiepunten. De actiepunten richten zich in het voorgelegde akkoord op een aantal onderdelen namelijk op een verbijzonderde aanpak, door ‘speciale actiepunten of voorzieningen’ voor LHBTI-inwoners te realiseren op het vlak van onder andere politie, zorg, wonen en onderwijs. Échte inclusiviteit richt zich nu juist op het includeren zonder te verbijzonderen en separate ‘nieuwe hokjes’ te realiseren.

De tekstvoering in Regenboogstembusakkoord roept bij ons beelden op die wij in Krimpen aan den IJssel niet herkennen: anti-homospreekkoren, onvoldoende sensitieve houding bij jeugdwerk en jeugdzorgmedewerkers, de gebleken noodzaak en meerwaarde van een ‘Pink Meldpunt’ bij de politie. Oosterwijk: “ingewikkelde vraagstukken die mensen raken zijn wat ons betreft niet gediend met verplichtende actiepunten op voorhand, maar verdienen juist intensief overleg met een open houding ten aanzien van oplossingen”.

De SGP heeft de initiatiefnemers laten weten graag verder in gesprek te gaan over de aandacht die wordt gevraagd voor een groep inwoners die zich in de praktijk belemmerd voelt in zijn dagelijks handelen. Elementen waarover de SGP graag het gesprek zou voeren zijn: hoe en op welke wijze is de positie van LHBTI-inwoners in Krimpen aan den IJssel in de praktijk concreet problematisch? Welke benaderingswijze kan daar dan specifiek aan bijdragen? Wat is de positie van de gemeente daar dan bij?

 

Krimpen aan den IJssel, 17 maart 2018