6 januari 2018

Verpleeghuisplaatsen binnen Krimpen aan den IJssel

 

Krimpen aan den IJssel – Naar aanleiding van berichtgeving over wachtlijstproblemen voor verpleeghuiszorg heeft de SGP aandacht gevraagd voor het aantal verpleeghuisplekken binnen Krimpen aan den IJssel. Dit blijkt uit eerder ingediende schriftelijke vragen van de fractie.

 

Volgens de berichtgeving (o.m. op NOS-Nieuws d.d. 9 december 2017) zouden ouderen met dementie die op een wachtlijst van een verpleeghuis komen, minder zorg krijgen en daar meer voor moeten betalen. De SGP vindt dit een ongewenste situatie. De fractie wil van het college weten of alle Krimpenaren die vanwege dementie op de wachtlijst staan voor een verpleeghuisplek, overbruggingszorg krijgen, en legt vervolgens de vinger bij de beschikbaarheid van voldoende verpleeghuisplaatsen binnen Krimpen aan den IJssel.

Burgerlid Hugo van der Wal: “Het is veel beter als ouderen met dementie niet zouden hoeven wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. En het zou nóg mooier zijn als rasechte Krimpenaren voor zo’n plek de Algerabrug niet over zouden hoeven, maar gewoon binnen de eigen gemeente  kunnen blijven. Daarom hebben we het college ook gevraagd te berekenen of het aantal verpleeghuisplaatsen binnen Krimpen voldoende is om de huidige en de toekomstige vraag op te vangen. Ook roepen we het college op om zich, samen met de Krimpense zorgaanbieders en andere betrokken partijen, sterk te maken voor uitbreiding van het aantal verpleeghuisplekken binnen onze gemeente. Formeel gaat de gemeente hier niet over, maar ik kan mij voorstellen dat het zorgkantoor niet ongevoelig is voor een krachtige Krimpense lobby.”