9 januari 2016

Verzoek SGP gehonoreerd

Verzoek SGP m.b.t. kortingsregeling e-bikes gehonoreerd

De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel is content met het besluit van de verkeersonderneming om de kortingsregeling voor e-fietsen en e- scooters te continueren. Het afgelopen jaar heeft onze fractie verschillende malen hiervoor bij het college gepleit.

De regeling is bedoeld voor inwoners die nu met de auto een traject van min.10 km afleggen. De kilometers moeten wel deels binnen de kaders van een bepaald gebied liggen (zie voorwaarden op de website). Men kan in aanmerking komen voor een korting van €350,- op de aanschaf van een e-bike of e-scooter door het traject voortaan minimaal 2 dagen per week fietsend af te leggen en dit een jaar lang via een smartphone app door te geven.

Aanmelden kan via: https://aanmeldenkortingsregeling.nl

De regeling loopt tot 31 augustus 2016