19 februari 2014

Voorzieningen besproken op de ledenvergadering

Binnenkort staat de gemeenteraad voor belangrijke beslissingen over de instandhouding van gemeentelijke accommodaties. Tijdens de ledenvergadering heeft fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen een toelichting gegeven op de zgn. Voorzieningendiscussie in de gemeenteraad. De gemeentelijke financiën lopen terug en de vraag dringt zich op wat er moet gebeuren met de grote accommodaties in de gemeente. Daarbij wordt gedacht aan gebouwen voor binnensport, het zwembad De Lansingh, de muziekschool en de kinderboerderij. Stuk voor stuk voorzieningen die veel geld kosten. Jaarlijks moet daar uit de gemeentekas per voorziening een bedrag bij van € 500.000,- - € 800.000,- Dat zijn grote bedragen en men heeft het voornemen om in totaal € 600.000,- op deze uitgaven te bezuinigen.
 
Doe je dat door een bedrag per voorziening te korten, ga je een voorziening schrappen, kunnen zaken handig bij elkaar worden gevoegd? Als de bibliotheek in de Tuyter verkleind wordt met 600 m2, wat kan je dan met die oppervlakte doen?
Allemaal zaken, die zorgvuldige studie en verkenning vragen. En duidelijk is dat snijden pijn doet. Vanuit de ledenvergadering werden nuttige suggesties aangereikt, waar de fractie haar voordeel mee zal doen. In de komende twee weken vindt hierover de discussie plaats in de raadscommissie en in 
de gemeenteraad. Dat wordt een spannend debat, de besluiten van de gemeenteraad op dit terrein raken veel Krimpenaren.