8 december 2014

Vrije doorgang trottoirs heeft aandacht van het college

Krimpen aan den IJssel - Wanneer er een melding wordt gedaan van een concreet knelpunt ten aanzien van de vrije doorgang op trottoirs, dan neemt de gemeente deze in behandeling. Dit laat het college van B&W weten in reactie op schriftelijke vragen van de SGP fractie over dit onderwerp.

 

Uit de antwoorden blijkt dat het college daarbij ook aandacht heeft voor overhangend  particulier groen. Het college laat weten: ‘ wanneer er een melding wordt gedaan met betrekking tot overhangend particulier groen wordt de betreffende eigenaar hier schriftelijk op gewezen en gevraagd dit binnen een gestelde termijn op te lossen’.

SGP raadslid Leen Pols laat weten tevreden te zijn over de beantwoording ‘Het is voor mij duidelijk dat het college oog heeft voor dit onderwerp en dat de veiligheid voor weggebruikers en rolstoelgebruikers een belangrijk uitgangspunt is. Indien er echter in de directe omgeving wel een goed begaanbare mogelijkheid aanwezig is kan er besloten worden om geen actie te ondernemen en dit is te begrijpen. Burgers zou ik willen oproepen om concrete knelpunten te melden via de website van de gemeente’.  

De SGP fractie had ook gevraagd of het college bereid is vaker een wijkschouw te organiseren. Het college laat daarop weten de ambitie te hebben om vaker eenwijkschouw te organiseren . Dit in combinatie met het wijkwethouderschap.