23 oktober 2017

Waterbusverbinding Hollandsche IJssel

 

De gemeenteraad van Krimpen heeft gisteren de motie van de SGP over een onderzoek naar een waterbusverbinding over de Hollandsche IJssel aangenomen. Als er op initiatief van Gouda zo'n onderzoek wordt opgestart, wil de gemeenteraad dat er ook gekeken wordt naar een halteplaats bij Krimpen aan den IJssel.

Eerder stemde de raad van Gouda in met een SGP motie waarin het college werd opgeroepen zich in de regio sterk te maken voor een haalbaarheidsonderzoek naar de genoemde waterbusverbinding.