13 maart 2019

Weinig bijval voor pleidooi SGP voor verdere verlaging tarieven gehandicaptenparkeerkaart

 

SGP Krimpen aan den IJssel 

13 maart 2019

 PERSBERICHT 

Weinig bijval voor pleidooi SGP voor verdere verlaging tarieven gehandicaptenparkeerkaart

 Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2019 een amendement ingediend om de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) zonder medische keuring gratis te maken. Dit amendement werd echter verworpen. Het kon alleen op de steun van de PvdA-fractie rekenen.

 Het voorstel van het College om de tarieven voor de GPK eerlijker te maken, zoals dit op 7 maart is aangenomen, noemt de SGP een goede stap in de juiste richting. Raadslid Hugo van der Wal: “SGP Krimpen zet zich in voor een gelijkwaardige positie van gehandicapten en chronisch zieken in de Krimpense gemeenschap. Krimpen aan den IJssel is een van de koplopergemeenten bij de uitwerking van het VN Verdrag voor mensen met een handicap. In dit verband wil de gemeente in dialoog met inwoners met een handicap. Ook de SGP-fractie heeft diverse gesprekken gevoerd met mensen die bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn. In die gesprekken kwam regelmatig de GPK aan de orde. Al eerder heeft SGP Krimpen de kosten van de GPK in de gemeenteraad ter sprake gebracht. De door het College voorgestelde verlaging van het tarief voor het aanvragen van een GPK zonder medische keuring van €130,50 naar €57,00, zoals dit op 7 maart door de Raad is aangenomen, beschouwt de SGP feitelijk als de invulling van een SGP-motie van 15 december 2017, die toentertijd is verworpen. Het amendement van de SGP om dit tarief verder te verlagen naar €0,00 kreeg echter geen bijval. Alleen de PvdA-fractie stemde met de SGP mee. Dit is jammer. Het afhandelen van een aanvraag voor een GPK zonder medische keuring – vaak gaat het om een verlenging – is een simpele administratieve handeling. Zelfs de €57,00 die nu moet worden betaald, is voor zoiets eenvoudigs best aan de hoge kant. Door die te schrappen had Krimpen aan den IJssel voor een luttel bedrag – we spreken van slechts €3.000,-- per jaar -  als koplopergemeente een mooi gebaar kunnen maken richting de mensen die vanwege een chronische ziekte of beperking langdurig afhankelijk zijn van een GPK.”          

-- einde persbericht.

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met raadslid Hugo van der Wal (06-31753391)Zie ook: www.krimpenaandenijssel.sgp.nl