7 februari 2015

Wijkbezoek SGP in Lansingh-Zuid

Wijkbezoek SGP in Lansingh-Zuid

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie organiseert op woensdag 18 februari a.s. een inloopspreekuur in de wijk Lansingh-Zuid. Voorafgaand hieraan brengt de fractie een bezoek aan de wijk.

Het wijkbezoek begint ’s-middags met een overleg met de wijkagent. Vervolgens heeft de fractie een ontmoeting met de Vereniging van Eigenaren van de Vijverstaete en met de huismeesters van de Vijverflats. Daarna wordt een wijkschouw afgelegd. Bewoners van de wijk worden van harte uitgenodigd om mee te lopen met de wijkschouw en de wijkspecifieke aandachtspunten voor het voetlicht te brengen. De schouw start om 15:30 uur vanaf basisschool OBS Kortland (Ouverturelaan 5). Op 9 februari  brengt de fractie een bezoek aan Tricolore, een woonlocatie voor mensen met een beperking.

Het inloopspreekuur staat gepland tussen 19:00 en 21:00 uur en vindt plaats in de centrale hal van OBS Kortland. Het spreekuur biedt inwoners uit de wijk en de Vijverflats gelegenheid in een informele setting in gesprek te gaan met de SGP-fractie. De fractie wil door dit werkbezoek een beter beeld krijgen van de wijk Lansingh-Zuid. Wilt u meelopen met de wijkschouw meldt dit dan even bij Leen Pols op 06-55811107 of via leenpols@krimpenaandenijssel.nl. Natuurlijk kan men ook gewoon spontaan langs komen.