23 januari 2019

“WIJZIGINGEN IN SGP-FRACTIE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL”.

 

“WIJZIGINGEN IN SGP-FRACTIE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL”. 

Arrèn van Tienhoven is de nieuwe fractievoorzitter van SGP Krimpen aan den IJssel. Hij volgt Marco Oosterwijk op, die voorgedragen is als wethouderskandidaat te Ridderkerk.

Van Tienhoven (46) is sinds 2018 gemeenteraadslid en is als Director Client Development Contractors werkzaam bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. 

De vrijvallende raadszetel voor de SGP wordt ingenomen door Adriaan van Beek. Van Beek maakt eveneens per 2018 onderdeel uit van de fractie en schuift als burgerraadslid door naar de gemeenteraad. Van Beek (29) is als medisch immunoloog (i.o.) verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Als nieuw burgerraadslid zal Ronald Hogendoorn worden benoemd. Hogendoorn (38) is directeur van de Admiraal de Ruyterschool in Krimpen aan den IJssel en heeft de achterliggende maanden reeds met de fractie meegedraaid. Beide benoemingen zullen plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 31 januari a.s. 

De Krimpense SGP-fractie heeft 5 van de 21 raadszetels in de Krimpense gemeenteraad. Naast Arrèn van Tienhoven, Adriaan van Beek en Ronald Hogendoorn, bestaat de fractie uit de raadsleden Bert-Jan Ruissen, Hugo van der Wal en Paul Schultink. 

Het plaatselijke SGP-bestuur is content met de nieuwe fractiesamenstelling en heeft vertrouwen in de wijze waarop de fractie aan de slag gaat ten dienste van Krimpen en Krimpenaren.

Krimpen aan den IJssel, 23 januari 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie: Arrèn van Tienhoven, tel. 06-53599589

Meer informatie over Arren van Tienhoven: https://krimpenaandenijssel.sgp.nl/onze-mensen/fractie/arren-van-tienhoven/1311

Meer informatie over Adriaan van Beek: https://krimpenaandenijssel.sgp.nl/onze-mensen/fractie/adriaan-van-beek/1313