23 oktober 2017

Winkelopenstelling op zondag voor Kerst

 

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over een motie van de Stem van Krimpen met een verzoek om een vergunningaanvraag voor winkelopenstelling op de zondag voor kerst welwillend tegemoet te treden. De winkeliers zouden omzet mislopen als kerstinkopen niet op zondag gedaan kunnen worden. De motie werd verworpen, voor veel fracties omdat niet de gemeenteraad maar het college bevoegd is in dezen.

 
Onze fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen voegde daar nog een dimensie aan toe 'Wat zou ik graag met de indieners in gesprek gaan over de echte betekenis van kerst. Wat is kerst leeg als het alleen maar draait om kerstinkopen en omzetcijfers. God zond Zijn Zoon omdat Hij deze dolgedraaide wereld niet aan haar lot wilde overlaten. Als we die dimensie erbij betrekken komt het ontheffingsverzoek in een ander daglicht te staan'.