22 april 2023

Breedgedragen voorstel nieuwbouw Crimpenersteijn

Achter in ons mooie Krimpen aan den IJssel vind je in de wijk Boveneind, tussen de bomen van een klein park door, een rust- en verblijfsoord voor oudere en kwetsbare / hulpbehoevende inwoners: Crimpenersteijn. Dit verpleeghuis is al tientallen jaren een begrip in Krimpen, waarbij termen als gezelligheid, gastvrijheid en gemoedelijkheid de sfeer uitstekend omschrijven. En hoezeer deze sfeer ook gewaardeerd wordt, de praktische woonomstandigheden van de laatste jaren laten helaas nogal te wensen over: kleine kamers, gedeelde badkamers, te hoge drempels voor rolstoelen, lekkages, onvoldoende ruimte voor opslag en het gebruik van tilliften. Tijdens ons werkbezoek in oktober 2022 waren de raadsleden dan ook eensgezind in hun oordeel: het oude Crimpenersteijn is zeer dringend aan vernieuwing toe! Tijdens diezelfde informatieve commissie heeft burgerraadslid Van Nieuwkoop (als oud-werknemer van Crimpenersteijn) niet alleen de nadruk gelegd op de huidige schrijnende situatie voor onze ouderen en de noodzaak tot vernieuwing, maar ook aandacht proberen te geven aan geschikte werkomstandigheden voor het personeel en facilitering van de zorgfuncties.

We zijn als SGP heel blij dat de gemeente vorig jaar het initiatief voor nieuwbouw meer naar zich toegetrokken had en de plannen vervolgens snel van de grond kwamen. Er werden bij de vergaderingen in januari 2023 een aantal bouwvarianten aan de raad gepresenteerd en tot grote tevredenheid van de SGP werd veel aandacht besteed aan de opmerkingen van de bewonersactiegroep en andere omwonenden. Door deze participatie rolde er uiteindelijk een variant van stedenbouwkundige kaders uit dat zowel de omwonenden als De Zellingen (waaronder Crimpenersteijn valt) kon bekoren. Een nieuw Crimpenersteijn met twee gebouwen voor 24-uurszorg, een centraal gelegen park met veel groen en 1 of 2 gebouwen voor Wonen met een plus aan de rand van de Jan van Zutphenhof. Niet voor niets kreeg wethouder Van der Wal vanuit alle hoeken van de raadszaal de nodige complimenten en loftuitingen voor dit schoolvoorbeeld van participatie!

Nu is het wachten op de realisatie van dit mooie project. Onze wens is dat oudere en kwetsbare / hulpbehoevende Krimpenaren een fijne, geschikte woonplek mogen vinden in dit nieuwe Crimpenersteijn. Met behoud van de oude, bestaande waarden van liefde, aandacht, gastvrijheid en gemoedelijkheid!

Afbeelding: Gebouwen A en B voor 24-uurszorg en gebouw C voor Wonen met een plus. In de lichtgrijze cirkels het aantal verdiepingen per bouwdeel.