23 juni 2023

Afscheid van SGP-raadslid Adriaan van Beek

Afscheid van SGP-raadslid Adriaan van Beek

Vanwege zijn verhuizing naar Barneveld nam Adriaan tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 juni 2023 afscheid als raadslid van de SGP-fractie. Daarbij hielden burgemeester Luteijn, SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven en Adriaan een afscheidsspeech.

Hieronder vindt u de tekst van de speech van Arrèn. Wilt de speeches terugkijken? Accepteer dan cookies en bekijk de opnames vanuit de raadszaal.

Beste Adriaan,

In aanloop naar deze raadsvergadering heb ik nagedacht welke reis we samen hebben afgelegd. Deze is toch wel bijzonder. Jij bent namelijk het enige fractielid die met mij gestart is in maart 2018. Ik als raadslid en jij als burgerlid.

Na vertrekt van Marco Oosterwijk ben jij in januari 2019 geinstalleerd en stond Ronald Hogendoorn gereed om als burgerlid het stokje van je over te nemen. En ook nu staat er weer iemand klaar aan wie je het stokje kunt doorgeven. Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid die daaruit blijkt.

Terug naar Adriaan.

We zijn dus samen in maart 2018 gestart en we kunnen wel vaststellen dat we vijf bijzondere jaren hebben meegemaakt. Vooral de coronaperiode en twee coalitieonderhandelingen waren pittig. Jij bent iemand van de feiten en de cijfers en niet van aannames of veronderstellingen. En ik wil graag vooruit en samen aan de slag. Je durfde mij feedback te geven en was vaak een klankbord. Dat heb ik erg gewaardeerd en daarvoor wil ik je hartelijk bedanken.

Gezondheid en leefbaarheid zijn de thema’s waarin jij je afgelopen 5 jaar hebt vastgebeten. Keer op keer vroeg je aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance, probeerde je een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek voor bewoners nabij de blauwe zone en was je begaan met de inwoners die overlast ervaren door Tennet. Daarnaast was je het aanspreekpunt voor vragen vanuit de wijk Langeland.

Maar we kennen Adriaan ook als commissievoorzitter. Eentje met overwicht, structuur en strak op de vergaderorde. Vergaderingen onder jouw leiding verliepen soepel en je wist nagenoeg altijd voor 11 uur de hele agenda af te werken. Dat is een groot compliment, want deze raad heeft nogal eens de neiging om spreektijden te overschrijden.

Iedereen zal begrijpen dat ik het jammer vind dat je vandaag afscheid neemt. Tegelijkertijd ben ik erg dankbaar voor de jaren waarin we samen ons hebben ingezet voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel. De vijf jaren in de SGP-fractie hebben gezorgd voor een vriendschap en vrienden blijf je voor altijd. Jouw gezin draag je op je hart en de betrokkenheid en zorg voor je gezin is ook de reden dat je naar Barneveld verhuist. Dat kan ik alleen maar waarderen en bewonderen in je.

Afgelopen maanden hebben we als fractie stilgestaan bij Jozua als leider. Als Mozes hem aanwijst als de nieuwe leider van het volk, krijgt hij de boodschap mee ‘wees sterk en heb goede moed’. Diezelfde boodschap geeft Jozua aan het volk als ze op het punt staan de Jordaan over te steken. Niet alleen ‘sterk’ in de betekenis van kracht of dapper, maar vooral kracht om te leven bij het Woord van God en Zijn geboden. Als je zo mag leven geeft dat ‘goede moed’ voor de toekomst. Ik wens je samen met Lia en de kinderen het allerbeste en Gods zegen toe.

Arrèn van Tienhoven