23 juni 2023

Bijzondere status graven Molukse ex-KNIL militairen

Bijzondere status graven Molukse ex-KNIL militairen

Op zaterdag 10 juni 2023 werd op de begraafplaats aan de IJsseldijk een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Molukse ex-KNIL militairen. Ook hebben deze graven een bijzondere status gekregen. De aanleiding was een motie die mede door de SGP werd ingediend.

Als SGP-fractie zijn we blij dat het college dit jaar een waardevolle invulling heeft gegeven aan deze motie. Hierin werd het college verzocht om de graven van de KNIL militairen een bijzondere status te geven. In deze motie werd geconstateerd dat de ontvangst van deze loyale militairen, die vochten uit naam van onze Koningin, destijds niet met de nodige egards, dank of steun gepaard, behandeld zijn. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel een aantal maanden geleden, werden we als raad geconfronteerd met ingrijpende en persoonlijke verhalen. Deze verhalen werden in Het Kontakt samengevat met de kop: "Leed dat hen is aangedaan, was niet netjes". De pijn bij de Molukse gemeenschap was op zaterdag 10 juni voelbaar tijdens de dienst en onthulding van de gedenkmonumenten op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Daarnaast werd met dankbaarheid vastgesteld dat het na ruim 70 jaar nog steeds niet te laat is voor erkenning, eerbetoon en dankbetuiging.