3 maart 2021

Statement SGP

Samenleven...

De SGP-fractie constateert met verdriet dat de afgelopen dagen in ons dorp de verschillen in levensbeschouwingen de boventoon voeren, en dat daardoor de verbinding met elkaar is kwijtgeraakt. De oorzaak is de hernieuwde aandacht aan een jaar oude brief van ds. Kort aan het gemeentebestuur. Uit deze, vanuit de gemeenteraad gelekte, vertrouwelijke brief wordt willekeurig geciteerd en een eigen interpretatie gegeven. Dit bemoeilijkt de discussie en het correct verwoorden en innemen van standpunten. De SGP-fractie neemt nadrukkelijk afstand van iedere vorm van geweld of provocatie en staat voluit voor de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. We pleiten voor een constructieve dialoog tussen de inwoners van Krimpen aan den IJssel. Het is onze Christelijke taak om naast elkaar te staan, respect voor elkaar te hebben en het goede voor elkaar te zoeken.

Namens de SGP-fractie,

Arrèn van Tienhoven

Statement SGP