5 mei 2023

Gerichte aanpak (energie)armoede

Gerichte aanpak (energie)armoede

In de raadsvergadering van 20 april is deel 2 van het actieplan energiearmoede aangenomen door een grote meerderheid van de gemeenteraad. In dit actieplan zitten vele acties om (energie)armoede in Krimpen aan te pakken.

Dit tweede deel van het actieplan omvatte verschillende plannen om inwoners te ondersteunen die het meest getroffen worden door de hoge energieprijzen en inflatie. Dit plan bevatte onder andere het vervolg van de inzet van energiecoaches/klussers, een witgoedregeling, de ondersteuning van Stichting Leergeld. Het grootste onderdeel van dit plan (qua kosten) bestond uit het verhogen van de grens van het voorzieningenfonds van 110% naar 130% van het sociaal minimum. Inwoners die maximaal 130% van het sociaal minimum verdienen kunnen aanspraak maken op dit fonds. Dit fonds vergoed dan de kosten voor de kinderen in deze gezinnen voor bijvoorbeeld de sportvereniging en de muziekschool.

Hieronder de bijdrage van raadslid Anton Brand in de raadsvergadering van 20 april.

"Voorzitter,

De SGP is heel blij met deel 2 van het actieplan energiearmoede. Mooi hoe dit actieplan is tot stand gekomen op basis van participatie en samen met veel maatschappelijke partners. Het zijn veel concrete acties om energiearmoede aan te pakken. Maar dit actieplan stopt niet bij de acties om de energierekening te verlagen bij onze inwoners, maar is echt gericht om hen die in armoede leven te helpen. We laten echt met dit actieplan zien dat we om onze inwoners geven. Voor ons is dit een belangrijk punt, want er staat ook een mooie tekst in de Bijbel: ‘En al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. (1 Korinthe 13)’

Laten we dit actieplan, in liefde voor de Krimpenaren, steunen."