30 november 2022

Inbreng begroting 2023-2026

 

Inbreng begroting 2023-2026

Samenvatting bijdrage SGP tijdens behandeling van de begroting op 3 en 10 november 2023.

 

De gevolgen van allerlei crises zijn zichtbaar en voelbaar. In het vertrouwen dat het God niet uit de hand loopt, pakt de SGP-fractie de uitdagingen voor Krimpen aan den IJssel op. De opzet van de begroting en de wijze van behandeling was anders dan voorgaande jaren. De SGP is hier positief over. Het heeft geleid tot meer inhoudelijk debat, betere besluitvorming en unanieme steun voor de begroting 2023. In lijn met het bestuursakkoord heeft het college een begroting gepresenteerd met beperkte lastenstijging. Dit vindt de SGP verdedigbaar en is noodzakelijk om nieuw beleid te kunnen uitvoeren. De SGP heeft gevraagd om oog te houden voor de kwetsbare naasten. Daar waar nodig ondersteunen voor lichamelijk als geestelijk welzijn. Mantelzorgers zijn daarin onmisbaar en verdienen onze waardering. Middels de motie ‘mantelzorgwaardering’ heeft de SGP hiervoor extra geld gevraagd. Voor ondersteuning van (energie)armoede is bij de kadernota al veel geld gereserveerd. De SGP denkt graag mee om het overschot van 2022 goed te bestemmen, zoals het idee van een Toekomstfonds en de eigen suggestie om een ‘fonds’ te maken voor het nieuwe ‘hart van Krimpen’. De door partijen ingediende moties zijn inhoudelijk beoordeeld, waarna er steun is gegeven aan ‘ophalen grof afval’ en ‘menstruatiearmoede’.

 

Arrèn van Tienhoven

Fractievoorzitter SGP