3 juni 2021

SGP wil geen groen opofferen voor zonnepanelen

SGP wil geen groen opofferen voor zonnepanelen

De SGP steunt de Regionale Energie Strategie (RES), maar wil voorkomen dat in Krimpen groen wordt opgeofferd voor zonnepanelen. De SGP diende hiervoor in de gemeenteraadsvergadering van 3 juni een motie in. Raadslid Anton Brand: ‘Wij zien de noodzaak om onze energievoorziening te verduurzamen, maar we moeten daarvoor niet zomaar het groen in Krimpen opofferen.’

In de RES wordt de zuidelijke rand van Krimpen aan den IJssel genoemd als zoekgebied voor het opwekken van zonne-energie. De SGP wil voorkomen dat het college plannen gaat maken om zonnepanelen te plaatsen in het groen van Krimpen. Brand: “laten we ons inzetten om alle daken maximaal te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Dit kan door particuliere en collectieve initiatieven te stimuleren, denk onder andere aan de onlangs opgerichte energiecooperatie. Het groene karakter van Krimpen moeten we behouden, want groen is erg belangrijk voor onze gezondheid en de biodiversiteit’.

De motie werd mede-ingediend en gesteund door alle partijen uit de gemeenteraad, behoudens het CDA.