23 maart 2023

Zonnepanelen tegen energiearmoede

Zonnepanelen tegen energiearmoede

De gemeente Krimpen aan den IJssel gaat in 2023 600 huurwoningen voorzien van zonnepanelen om energie-armoede tegen te gaan. Dit is 1 onderdeel van het actieplan energiearmoede dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Als SGP fractie maakten we ons voor de zomer 2022 al zorgen om de effecten van al maar stijgende energiekosten. Tijdens de behandeling van kadernota 2023 heeft de SGP, samen met Leefbaar Krimpen en CDA, en amendement ingediend om het positieve resultaat van 2023 te bestemmen voor de bestrijding van energiearmoede. Door de stijgende energieprijzen hebben een toenemend aantal Krimpenaren zorgen over het betalen van hun energierekening, en dit zal leiden tot (extra) armoede in Krimpen. Naast de ondersteuning die het Rijk biedt vindt de SGP het belangrijk om ook vanuit de gemeente deze groep inwoners te ondersteunen.

In overleg met de gemeenteraad en maatschappelijke partijen heeft de gemeente een actieplan Energiearmoede opgesteld. Dit actieplan is een gericht plan om energiearmoede in Krimpen aan te pakken. Dit actieplan is verdeeld in twee fases, waarvan de eerste fase in december 2022 door de raad is vastgesteld.

Het grootste onderdeel van fase 1 is het plaatsen van zonnepanelen op 200 huurwoningen. Deze komen bovenop de 400 huurwoningen die Quawonen zelf al gaat voorzien van zonnepanelen. Hierdoor slaan we twee vliegen in 1 klap. We versnellen de energietransitie en we helpen de meest kwetsbare inwoners. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de meest kwetsbare inwoners wat betreft energiearmoede wonen in deze sociale huurwoningen. Naast het plaatsen van zonnepanelen bestaat het actieplan ook uit het isoleren van woningen van huiseigenaren die vallen onder een bepaalde inkomensgrens.

Als SGP zijn we blij dat we met elkaar deze stappen zetten in Krimpen. De kerntaak van de overheid is namelijk om een schild te zijn voor de zwakken en hiernaast zorg te dragen voor de schepping. Deze twee belangrijke punten komen samen in dit actieplan.

Fase 2 van het actieplan is in maart naar de raad gestuurd en zal de komende periode behandeld worden in de gemeenteraad.